AybitPos Kullanım Klavuzu
A.        MÜŞTERİLER

 

A.1 Yeni Müşteri Ekleme

Müşteriler-Yeni Kayıt butonuna tıkladıktan sonra ilgili bilgiler doldurulup Kaydet butonuna tıklanır.

A.2 Müşteri Düzenleme

Müşteriler bölümünden ilgili müşterinin üzerine bir kez tıklanarak Düzenle butonu ile Müşteri Bilgilerinin içerisine girilir. İlgili alanlar güncellenip Kaydet butonuna tıklanır.

A.3 Müşteri Silme

Müşteriler bölümünden ilgili müşterinin üzerine bir kez tıklanarak Düzenle butonu ile Müşteri Bilgileri ekrana getirilir. Durum alanında Aktif işareti kaldırılıp Kaydet butonuna tıklanır. Sonrasında Pasif Müşteriler bölümünden ilgili müşteri seçilir, Sil butonuna tıklanır ve açılan uyarı penceresinde Evet butonu tıklanarak müşteri kaydı silinir. ( Not: Silinmek istenen kayıda ait herhangi bir satış kaydı yok ise sistem silinmesine izin verir, aksi takdirde sistem üzerinde karışıklığa yol açılacağından kayıt silme işleminiz başarısız olur.)

A.4 Kayıtlı Müşterinin Önceki Siparişlerine Ulaşmak İçin;

Müşteriler bölümünden ilgili müşterinin üzerine bir kez tıklanarak Önceki Siparişler butonu seçilir ve ilgili kayıtlar listelenir.

A.5 Müşteri Cari Raporu Almak İçin;

Müşteriler bölümünden ilgili müşterinin üzerine bir kez tıklanarak Raporlar butonu seçilir ve Cari butonu tıklanarak rapor dökümü alınır.

A.6 Kayıtlı Müşteriye Telefon Numarası Eklemek İçin;

Müşteriler bölümünden ilgili müşterinin üzerine bir kez tıklanarak Telefon Ekle butonu seçilir ve telefon numarası yazılır. Sms Gönderilsin Mi₁ seçeneği işaretlenir ve Ekle butonuna tıklanarak kayıt eklenir.

 

 

 

B.        MASALAR

 

B.1 Masadan Sipariş Alma İşlemi İçin;

Masalar menüsünden ilgili kat ve masa seçilir. Açılan Sipariş ekranından ürünler seçilerek Sipariş Al butonuna tıklanır.

B.2 Masa Ödemesi Almak İçin;

İlgili masanın üzerine tıklanır ve Ödeme Al seçeneği tıklanır. Açılan pencereden ödeme şekli seçilir ve Adisyon Kapat butonuna tıklanır.

C.        SELF SERVİS

C.1 Hızlı Satış Yapmak İçin;
Self Servis menüsünden siparişler seçildikten sonra ödeme şekli seçilir ve satış yapılır.

D.        GELEN ARAMALAR

 

Gelen aramaları görüntülemek için bu menü kullanılır.

E.        KASA

 

E.1 Kasa Gelir/Gider Kaydı Eklemek İçin;

Kasa menüsünden Kayıt Ekle butonu tıklanır. Açılan pencereden ilgili alanlar doldurularak Kaydet butonu tıklanır.

E.2 Kasa Kayıt Düzenleme İçin;

Kasa menüsünden ilgili tarihteki kayıt seçilir, Kayıt Düzenle butonu tıklanır. Açılan pencereden ilgili alanlar düzenlenerek Kaydet butonu tıklanır.(Not: Günlük satışlar sistemde karışıklığa sebep olacağı için düzenlenemez.)

E.3 Kasa Kayıt Silme İçin;

Kasa menüsünden ilgili tarihteki kayıt seçilir, Kayıt Sil butonu tıklanır. Açılan uyarı penceresinde Evet butonu tıklanarak ilgili kayıt silinir.(Not: Günlük satışlar sistemde karışıklığa sebep olacağı için silinemez.)

E.6 Kasa Raporlarına Ulaşmak İçin;

Kasa menüsünden Kasa Raporları butonuna tıklanarak ilgili raporlar görüntülenebilir.

F.         ÜRÜNLER

 

F.1 Ürün Ekleme, Düzenleme ve Silme İşlemleri İçin;

-Ürünler menüsü Ana Ürün İşlemleri bölümünden;

Ana Ürün Ekle butonu tıklanarak ana ürün kaydı eklenir.(örneğin:Yiyecekler).

Eklenilen ana ürün üzerinde düzenleme yapılmak istenirse; ilgili kayıt bir kez tıklanarak seçilir ve Ana Ürün Düzenle butonuna tıklanır. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Güncelle butonuna tıklanır.

-Ürünler menüsü Ana Ürün İşlemleri bölümünden;

Ana ürün üzerine bir kez tıklanarak Ana Ürün Düzenle butonuna tıklanır.Satışta Durumu alanında Satışta işareti kaldırılıp güncellenir.

-Ürünler menüsü Alt Ürün İşlemleri bölümünden;

Alt ürün üzerine bir kez tıklanarak Alt Ürün Düzenle butonuna tıklanır.Durumu alanında Satışta işareti kaldırılıp güncellenir.Satışta Olmayan bölümünden ilgili kayıt seçilir, Alt Ürün Sil butonuna tıklanır ve açılan uyarı penceresinde Evet butonu tıklanarak ana ürün kaydı silinir. ( Not: Silinmek istenen kayıda ait herhangi bir satış kaydı yok ise sistem silinmesine izin verir, aksi takdirde sistem üzerinde karışıklığa yol açılacağından kayıt silme işleminiz başarısız olur.)

G.        AYARLAR

G.1 Genel Ayarlar

 

-Satışlarda sipariş tipi girilsin; ürünün paket servis mi veya self servis mi olacagını sorar.

-Satışlarda teslim eden girilsin; satış yapıldığında teslim eden personel girilmesi zorunlu olur.

-Satışlarda ödeme şekli girilsin; satış yapıldığında ödeme şekli(nakit,kredi kartı) zorunlu olur.

-Bayiye sipariş geldiğinde yazdır; merkeze sipariş geldiğinde bunu bayiye yönlendirir.

-İşlem yaparken kod kullan; daha önce tanımlanan kod üzerinden işlem yapılır.

-Yeni adisyon fişi kullanılsın; sistemde tanımlı olan yeni adisyon fişi kullanılır.

-Barkodlu satış yapılsın; ürünleri barkod üzerinden satmanızı sağlar.

-Resimli ekran tek tıklama kullanılsın; ürünleri tek tıklama ile sepete eklemenizi sağlar.

-Sanal klavye kullanılsın; ekran klavyesini kullanmanızı sağlar.

-Reçeteli kullan; ürünlerin hammaddeden düşmesini sağlar.

-VRX cihazı kullan; ses kayıt cihazınız var ise işaretli olması gerekir.

-Faturaları KDV’li kullan; faturaları kdv oranı ile kullanır.

-Stok alarm kullan; ürünler belirlediğiniz stokların altına düştüğünde görsel olarak alarm verir.

-Müşteri ekranı kullan; müşteri ekranınız var ise işaretli olması gerekir.

-Mali gün kullan; mali gün ayarı yapıldıysa işaretli olması gerekir.
Program ile ilgili genel ayarlar burdan yapılabilir.(Mali gün, Veritabanı Yedeği Al ve Fatura Dizaynı vs. ile ilgili işlemler yapılabilir.)

G.1.2 Paket Servis Ayarları

 

-Paket satışında resimli ekran kullanılsın; ürünleri liste şeklide değilde resimli şekilde sıralar.

-Paket satışında otomatik sms gönder; satış yapıldığında ilgili personele otomatik olarak sms gider.

-Paket satışı yapıldığında otomatik yazdır; satış yapıldığında yazıcıdan çıktı verir.

-Paket servis satışlarında farklı fiyat uygulansın; ürünü tanımlarken girilen paket satış fiyatı üstünden satışı sağlanır.

-Miktar kullanılsın; ürüne miktar girebilmeyi aktifleştirir.

-Satış tutarı kullanılsın; satış tutarı kadar ürün otomatik olarak girilir.

-Sınırsız kullanılsın; Sipariş ekranında üründen sınırsız ekleyebilmeyi sağlar.

-İkram kullanılsın; Sipariş ekranında ürün ikramını sağlar.

-Satış detaylarını göster; siparişin adını ve açıklamayı gösterir.

-Satış işlemlerini göster; ürün değiştirme, iptal etme, ürüne açıklama girme vs. gibi işlemler yapabilmeyi sağlar.
Resimde görmüş olduğunuz gibi Paket Servis Satışı yaparken hangi ayarların kullanılması gerektiğini buradan belirleyebilirsiniz.

G.1.3 Müşteri Kayıt Ayarları

 

-Ad girilsin; müşteri adının girilmesini zorunlu kılar.

-Telefon girilsin; müşteri telefonunun girilmesini zorunlu kılar.

-Soyad girilsin; müşteri soyadının girilmesini zorunlu kılar.
-Adres girilsin; müşteri adresinin girilmesini zorunlu kılar.
Müşteri kayıt ederken varsayılan il ve ilçe seçili olarak gelmesini istiyorsanız ilçe ayarlarından tanımlanabilir.

G.1.4 Masa Ayarları

 

-Masalarda sipariş alırken kod kullanılmasını istiyorsanız ‘Kod Kullan’ işaretli olması gerekir.

-Masalarda sipariş alırken ekran klavyesi istiyorsanız ‘Ekran Klavyesi Kullan’ işaretli olması gerekir.

-Sipariş ekranını resimli kullanmak istiyorsanız ‘Resimli Ekran Kullanılsın’ işaretli olması gerekir.

-Satış yapıldığı anda yazıcınızdan çıktı almak istiyorsanız ‘M. Satışı yapıldığında otomatik yazdır’ işaretli olması gerekir.(Self Servis satışlarında kullanılır.)

-Program açıldığında öncelik olarak masaları ekrana getirmek istiyorsanız ‘Başlangıçta masaları getir’ işaretli olması gerekir.

-Masalardan 2. bir adisyon yazdırıldıgında masanın renginin değişmesini istiyorsanız ‘Ad. yazdırıldığında masayı renklendir’ işaretli olması gerekir.

-Sipariş ekranında ürün miktarı girmek istiyorsanız ‘Miktar Kullanılsın’ işaretli olması gerekir.

-Satış tutarı kadar ürünü otomatik olarak girmesini istiyorsanız ‘Satış Tutarı Kullanılsın’ işaretli olması gerekir.

-Üründen sınırsız vermek istiyorsanız ‘Sınırsız Kullanılsın’ işaretli olması gerekir.

-Üründen ikram etmek istiyorsanız ‘İkram Kullanılsın’ işaretli olması gerekir.

-Sipariş ekranında siparişin adını ve açıklamayı göstermesini istiyorsanız ‘Satış Detaylarını Göster’ işaretli olması gerekir.

-Ürün değiştirme, iptal etme, ürüne açıklama girme vs. gibi işlemler yapmak istiyorsanız ‘Satış İşlemlerini Göster’ işaretli olması gerekir.

-Satıştan sonra hemen ödeme almak istiyorsanız ‘Satıştan sonra ödeme ekranı gelsin’ işaretli olması gerekir.

 

G.1.5 Self Servis/Resimli Ekran Ayarları

 

-Self satışı yapıldığında otomatik yazdır; self servis satışında otomatik olarak yazıcıdan çıktı verir.

-Ürün resimlerini göster; Sipariş ekranında ürünlerin resimleri gösterilir.

-Miktar kullanılsın; ürüne miktar girebilmeyi aktifleştirir.

-Satış tutarı kullanılsın; Sipariş ekranında tutarı gösterir.

-Sınırsız kullanılsın; Sipariş ekranında üründen sınırsız ekleyebilmeyi sağlar.

-İkram kullanılsın; Sipariş ekranında ürün ikramını sağlar.

 

G.2 Yazıcı Ayarları

G.2.a Adisyon Yazıcısı

Ayarlar-Yazıcı Ayarları-Adisyon Yazıcısı sekmesinden ilgili yazıcı tanımlanır.

G.2.b Paket Yazıcısı

Ayarlar-Yazıcı Ayarları-Paket Yazıcısı sekmesinden ilgili yazıcı tanımlanır.

G.2.c Self Servis Yazıcısı

Ayarlar-Yazıcı Ayarları-Self Servis Yazıcısı sekmesinden ilgili yazıcı tanımlanır.

G.2.d Etiket Yazıcısı

Ayarlar-Yazıcı Ayarları-Etiket Yazıcısı sekmesinden ilgili yazıcı tanımlanır.

G.2.e Fatura Yazıcısı

Ayarlar-Yazıcı Ayarları-Fatura Yazıcısı sekmesinden ilgili yazıcı tanımlanır.

G.3 Kat ve Masa Ekleme İşlemleri

Ayarlar menüsünde Masalar seçeneğine tıklanır.  ikonuna tıklanarak;

Kat işlemleri bölümünden Kat,

Masa işlemleri bölümünden Masa kaydı eklenir.

G.3.a Masa Dizayn İşlemleri

Masalar menüsü Masa işlemleri bölümündeki  ikonuna tıklanır ve açılan pencerede istenilen dizayn ayarları yapılır.

G.4 Ödeme Şekilleri

Ayarlar-Ödeme Şekilleri menüsünden satış sonundaki ödeme şekilleri bu menüden tanımlanır.

G.5 Kategoriler

Ayarlar-Kategoriler menüsünden kasa-yeni kayıt ile ilgili ana kategori ve alt kategori işlemleri yapılır.

G.6 Birimler

Ayarlar-Birimler menüsünden ürünlerinizin birimleri tanımlanır.

G.7 Bayiler

Ayarlar-Bayiler menüsünden firmanızın bayisi var ise bu menüden tanımlanır.

G.8 Yemek Sepeti

Ayarlar-Yemek Sepeti menüsünden yemek sepeti giriş ayarlarınız, ürün eşleştirme ve ödeme şekilleri eşleştirme işlemleri bu menüden yapılır.

G.9 Ürün Grupları

Ayarlar-Ürün Grupları menüsünden ürün grup adları bu menüden tanımlanır.

G.10 Gruplar

Ayarlar-Gruplar menüsünden müşteri ile ilgili gruplar bu menüden tanımlanır.

G.11 Döviz Kurları

Ayarlar-Döviz Kurları menüsünden kullandığınız döviz kurlarını seçebilirsiniz.

H.        FİRMALAR

 

H.1 Firma eklemek İçin;

Firmalar menüsünden Yeni Kayıt butonu tıklanır. İlgili alanlar doldurulup Kaydet butonu tıklanır.

H.2 Firma Cari Raporu İçin;

Firmalar menüsünden ilgili firma seçildikten sonra Cari Kart butonu tıklanır.

I.          PERSONELLER

 

I.1 Personel Eklemek İçin;

Personeller menüsünden Yeni Kayıt butonu tıklanır. İlgili alanlar doldurulup Kaydet butonu tıklanır.

I.2 Personel Düzenlemek İçin;

Personeller menüsünden ilgili personel seçilip Düzenle butonu tıklanır. İlgili alanlar düzenlenilerek Güncelle butonu tıklanır.

I.3 Personel Silmek İçin;

Personeller menüsünden ilgili personel seçilip Düzenle butonu tıklanır ve İşten Ayrıldı seçeneği seçilir Güncelle butonu tıklanır. Daha sonrasında İşten Ayrılan Personeller bölümünden ilgili personel üzerine tıklanıp Sil butonu tıklanır açılan uyarı penceresinde Evet butonu tıklanarak personel kaydı silinir. ( Not: Silinmek istenen kayıda ait herhangi bir satış kaydı yok ise sistem silinmesine izin verir, aksi takdirde sistem üzerinde karışıklığa yol açılacağından kayıt silme işleminiz başarısız olur.)

I.4 Personel Yetki İşlemleri İçin;

Personeller menüsünden ilgili personel seçildikten sonra Yetki butonu tıklanır ve gerekli yetkileri verildikten sonra Kaydet butonuna tıklanır.

I.5 Personel Carisine Ulaşmak İçin;

Personeller menüsünden ilgili personel seçildikten sonra Cari Kart butonundan personel carisine ulaşılabilir.

I.6 Hangi Personelin Ne Gibi İşlem Yaptığını Görmek İçin;

Personeller menüsünden ilgili personel seçildikten sonra Kayıt Günlüğü butonu tıklanır.

İ.          STOKLAR

 

Stok Raporu Almak İçin;

Stoklar menüsünden Stok Raporları butonu tıklanır. Açılan pencereden ilgili kategoriler seçilir ve Raporu Getir butonu tıklanır.

J.         FATURALAR

 

J.1 Fatura Girmek İçin;

Faturalar menüsünden Yeni Fatura butonu tıklanır ve ilgili alanlar doldurulup ürün seçilir. Miktar bilgisi ve fiyat bilgileri girilir. Kaydet butonuna tıklanır.(Not:Fatura girmeden önce mutlaka firma tanımlanmalıdır.)

K.        REÇETELER

 

Reçeteler menüsünden Yeni Reçete butonu tıklanır. Reçete Adı bölümüne tıklayarak reçetesi oluşturulmak istenen ürün seçilir. Malzeme sayısı yazılır ve Ekle butonuna tıklayarak bu ürün içerisinde kullanılan ham maddeler tanımlanır. Ham madde ekledikten sonra miktarını belirtmek için Miktar bölümüne iki kez tıklanır ve miktar girilip Enter tuşuna basılır.İşlemler yapıldıktan sonra Tamam butonu tıklanır ve reçete kayıt edilir.(Not: Ürüne oluşturacağınız ham maddeler öncelikle ürünler kısmında ana ürün olarak ham madde şeklinde tanımlanıp durum alanındaki satışta işaretini kaldırmanız gerekir ve alt ürünlerine kullandığınız ham maddeleri durum alanındaki satışta işaretlenerek eklenmesi gereklidir. Aksi takdirde reçetelerde gözükmeyecektir. )

Örneğin; Stoğunuz da 1000gr kıyma mevcut. Bunun 100 gr Lahmacunda kullanıyorsunuz ve sisteme tanımlamak istiyorsunuz.(kıymanın birimi gram olmalı) Reçeteler menüsünde Lahmacun ürününüze tanımlı ham madde olan kıymanın düşmesi gereken stok miktarını 100 olarak kaydetmelisiniz.Bu kısımda önemli olan ürünün birimini ne olarak tanımladığınız. Eğer birimi kilo olarak tanımladıysanız düşmesi gereken miktarı da kiloya çevirmeniz gerekecek.Eğer birimi gram olarak tanımladıysanız kıymanın ilk stok giriş miktarını gram cinsine çevirmeniz gerekecek.

 

L.         MENÜ OLUŞTURMA

 

L.1 Menü ve Menü Grubu Oluşturmak İçin;

 

Menü Oluştur menüsünden Menü Grup Oluştur butonu tıklanır ve ekrana gelen pencereden Yeni butonu tıklanır. Menü Grup Adı yazılır ve Kaydet butonuna tıklanarak kayıt tamamlanır. Menü Oluştur penceresinde Yeni butonu tıklanır Menü Adı yazılır, Menü Grubu seçilir ve Kaydet butonu tıklanarak kayıt tamamlanır.

L.2 Oluşturulan Menü İçeriğini Düzenlemek İçin;

Menü Oluştur menüsünden ilgili Menü Adının üzerine bir kez tıkladıktan sonra Menü İçeriğini Düzenle butonu tıklanır. Ekrana gelen ürünlerden menü içeriği seçilir. Oluşturulan menüye İskonto butonundan indirim uygulanabilir. Kaydet butonu tıklanarak menü oluşturma işlemi sonlandırılır.

 

 

M.        SMS İŞLEMLERİ

 

M.1 Hazır Mesajlar

Programımızda hazır bulunan (bayram, kandil vs.) mesajları, kayıtlı olan müşterilerinize gönderebilirsiniz.

M.2 Sms Ayarları

Bu menüden mesajlarınızı gönderebilmeniz açısından Kullanıcı Adınızı ve Şifrenizi girdikten sonra bakiyeniz tanımlanacaktır.

M.3 Özel No Ekle

Bu menüden kayıtlı müşterileriniz arasında olmayan bir numaraya sms atma işleminizi yapabilirsiniz.

M.4 Sms Raporları

Gönderilen mesajlarla ilgili detaylı raporları Sms Raporları bölümünden kontrol edilebilir.

N.        YARDIM

N.1 Destek

Programla ilgili sorun olduğunda veya takıldığınız bir yer olduğunda bu menüden ilgili programı çalıştırarak teknik destek ekibimizin bilgisayarınıza uzaktan bağlanmasını sağlayabilirsiniz.

N.2 Yenilikler

Programla ilgili en son güncellemeleri bu menüden görüntüleyebilirsiniz.

N.3 Hakkımızda

İletişim bilgilerimize bu menüden ulaşabilirsiniz.